Menu
A+ A A-

Stypendia

Uczniowski Program Stypendialny – ogólne zasady

Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawa prawna:

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

1.Celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może złożyć nie więcej niż trzy wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia.

2. Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce)

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Pełna wersja informacji o UPS oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

Dodatkowe informacji w sprawach Uczniowskiego Programu Stypendialnego  można uzyskać w Gimnazjum nr Departamencie Edukacji pod numerem telefonu: 71 777 78 52

 Tabela_UPS

 Wniosek_laureaci_olimpiad

Wniosek_wybitne_osiagniecia

 

Program Stypendialny „Marzenie o Nauce”

Szanowni Państwo,

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Pierwsza faza rekrutacji trwa od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Pytania należy kierować do Zespołu EFC.

Moje stypendium

 Największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach

www.mojestypendium.pl.

 Serwis skierowany jest przede wszystkim do studentów i uczniów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Odwiedzający znajdą w zasobach serwisu nie tylko bazę stypendiów i konkursów. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących rynku stypendiów w Polsce. Posiada także aktualną bazę organizatorów programów stypendialnych.

Serwis mojestypendium.pl ma również przyjemność zaprezentować nowy spot promujący możliwości rozwoju. Co może być wsparciem na drodze rozwoju? Przekonaj się: https://www.youtube.com/watch?v=_ZIwxtnUIMc!

W bazie znaleźć można stypendia, konkursy i staże, które pomogą Ci się rozwijać. Wejdź na mojestypendium.pl i poszukaj stypendium dla siebie. W znalezieniu odpowiedniej oferty pomoże Ci tutorial „Jak znaleźć stypendium?”www.youtube.com/watch?v=oX7KqOS4Rtw.

Uczniowski Program Stypendialny

Celem Uczniowskiego Programu Stypendialnego jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół.
Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą uczniowie posiadający: celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Z uwagi na konieczność potwierdzania zgodności z oryginałem wszystkich zaświadczeń i dyplomów prosimy o wcześniejsze kompletowanie wniosków.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Uczniowskim Programem Stypendialnym można uzyskać:
Pedagog Agnieszka Sudoł  tel. 717986704 wew.141
Departament Edukacji  pod nr tel.71 777 78 52.
Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 7161/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla uczniów i absolwentów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego