Menu
A+ A A-

Dla uczniów

Wielkanocna paczka dla rodaka ze Lwowa

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję charytatywną "Wielkanocna paczka dla rodaka ze Lwowa". W ramach akcji zbieramy chemię gospodarczą i artykuły spożywcze o przedłużonym terminie ważności. Przyniesione dary prosimy składać w odpowiednim miejscu na parterze. Szkolna zbiórka potrwa do 04.04.2019r. 

Liczymy na Wasze wsparcie! 

Bal gimnazjalisty

BAL 2018/2019

Bal odbędzie się jak co roku w Hotelu Jasek.

Termin – 7 czerwca 2019r (piątek) godziny 17.00-22.00

Koszt balu to 150 zł

Osoby, które zdecydują się jeszcze na uczestnictwo w balu prosimy o wpłaty całości 150 zł do 25 kwietnia.

Wpłaty na bal przyjmujemy do 25 kwietnia.

 Zawsze  w dniach zebrań i konsultacji czekamy przy portierni na wpłaty gotówkowe.

Można również dokonywać wpłat przelewem na konto Rady Rodziców:

Bank Santander 58 1090 2402 0000 0001 1500 2363

 Robiąc przelew wpisujemy koniecznie w TYTULE : Imię, nazwisko, klasę DZIECKA!

Wpłaty bez właściwej klasy, imienia i nazwiska DZIECKA będą odsyłane do nadawcy pomniejszone o koszty przelewu.

 Prosimy również wszystkich o pilnowanie aby wpłacić pełną kwotę – 150 zł.

Wpłaty np. 40 zł i 100 zł to nie są pełną wpłatą na bal. Koniecznie do 25 kwietnia musi być wpłacona pełna kwota.

 Informacje poprzez Librusa - Elżbieta Grzesica przewodnicząca RR

Nie bądź sknera, kup pampera

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję charytatywną „Nie bądź sknera, kup pampera”. W ramach akcji zbieramy pieluchy, chusteczki nawilżane, środki pielęgnacyjne dla dzieci i wiele innych rzeczy – lista potrzebnych produktów znajduje się na plakatach. Zbiórka potrwa do 25.03.2019r. (poniedziałek). Przyniesione rzeczy zostawiamy w wyznaczonym miejscu na parterze.

Artykuły zbierane są na rzecz hospicjum dla dzieci – liczymy na Wasze wsparcie!

Mistrzostwa Sudoku

18 lutego odbędą się szkolne eliminacje do Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku.
Zapisy do 15 lutego u p. Katarzyny Ignaszewskiej, sala 40 lub przez librus.

Skalnik zaprasza

Szkolne koło turystyczne Skalnik zaprasza na pieszą wycieczkę po Górach Wałbrzyskich.  Wyjazd w sobotę 5 stycznia 2019 roku. Zbiórka o 7.00 na dworcu Głównym PKP. Powrót o godzinie 18.45 (lub 20.00). Koszt 35 zł. Wyżywienie we własnym zakresie. Na trasie nie ma schroniska górskiego. Zgłoszenia przyjmuje p. M. Rabiej i p. K. Sojka.

Karta informacyjna

 

Świąteczna paczka

 Tworzymy świąteczną paczkę dla dzieci z Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaszkotlu. To placówka, w której mieszka 31 podopiecznych. Większość dzieci, ze względu na swoją sprzężoną niepełnosprawność, w Ośrodku spędza dużą część swojego życia – także Święta.

 Do naszej świątecznej paczki dla dzieci zbieramy:

- nawilżane chusteczki higieniczne,

- środki higieniczne: pasta do zębów, mydełka, żel pod prysznic,

- balsamy dla dzieci, np. Nivea dla dzieci,

- Sudocrem.

 ZBIÓRKA TRWA DO ŚRODY 19.12.2018r.

Podarujmy dzieciom uśmiech na Święta!

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy  na występ uczniów Gimnazjum nr 13 i Liceum Ogólnokształcącego nr 16 dnia 14. grudnia o godz. 15.30 na scenie na wrocławskim Rynku.

W towarzystwie dzieci z Przedszkola na 71 Chatka Małego Skrzatka zaśpiewamy kolędy w języku polskim, niemieckim i angielskim.
Do zobaczenia!

Gazetka Szkolna

Zapraszamy do lektury długo oczekiwanego numeru gazetki szkolnej!

15- lecie Crossover

Zespół Crossover działa już 15 lat. Wszystkich uczniów, absolwentów i rodziców, którzy chcieliby się zaangażować w organizację koncertu jubileuszowego zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek 3 grudnia do sali nr 41 na godz. 19:00.

 

Podkategorie

 • Konkursy
  Liczba artykułów:
  197
 • Dla uczniów klas III

  Rekrutacja 2019/2020

  List Minister Edukacji do Rodziców

  Ulotka dotycząca rekrutacji

   

   

   

  Informacje dla klas III dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

   http://doradcy-wroclaw.pl/index.php/aktualnosci

  PREZENTACJA

   1. W okresie od 1.06 do 20.06.2018 r. należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, tj.:

  • wpisać lub zweryfikować swoje dane osobowe i dane osobowe rodziców,
  • zaznaczyć spełnianie kryteriów takich jak: problemy zdrowotne kandydata, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność, itd. (dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów należy dołączyć do wniosku),
  • wybrać z listy oddziały w maksymalnie trzech szkołach,
  • utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność oddziałów z trzech wybranych szkół,
  • na tym etapie nie ma możliwości wpisania wyników egzaminów gimnazjalnych, ocen i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • tak przygotowany wniosek należy wydrukować.

  2. W terminie do 20.06.2018 r. (do godz. 15.00) wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

  3. W okresie od 22.06 do 26.06.2018 r. (do godz. 15.00) kandydaci uzupełniają elektronicznie wniosek o wyniki egzaminów gimnazjalnych, o oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na tym etapie nie ma już możliwości zmiany listy preferencji.

  UWAGA! Szczegóły dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie www.edu.wroclaw.pl w zakładce "Zasady naboru".

   

  Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną na stronie:

  www.edu.wroclaw.pl

   PUNKTY REKRUTACYJNE

   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

  Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

  •       wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  •       oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  •       osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

   Dodatkowo w klasach sportowych i oddziałach dwujęzycznych doliczane są punkty za:

         wynik sprawdzianu predyspozycji lub uzdolnień kierunkowych.

   EGZAMIN GIMNAZJALNY

   Maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego:

        liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia),
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

  jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2.

         Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

  OCENY Z PRZEDMIOTÓW NA ŚWIADECTWIE

  Maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

  •       ocena: celujący - 18 punktów
  •       ocena: bardzo dobry - 17 punktów,
  •       ocena: dobry - 14 punktów,
  •       ocena: dostateczny - 8 punktów,
  •       ocena: dopuszczający - 2 punkty.

   DODATKOWE PUNKTY REKRUTACYJNE

  28 punktów można otrzymać za:

        Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 pkt),

        Aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub wolontariat (3 pkt)

        Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych (18 pkt).

   Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w Zarządzenia nr 16 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 r.

  Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których laureaci przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności:

  - Konkursy przedmiotowe: zDolny Ślązak Gimnazjalista,

  - Konkurs matematyczny – Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,

  - Konkurs informatyczny – Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów,

  - Konkurs historyczny - Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów,

  - Konkurs języka angielskiego – Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

   UCZNIOWIE PRZYJĘCI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

  DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

  Kryteria - świadectwo

  Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

  Aktywność społeczna

  3 pkt

  Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

  7 pkt

  Szczególne osiągnięcia

  (max) 18 pkt

  Wyniki z języka polskiego

  (max) 18 pkt

  Wyniki z matematyki

  (max) 18 pkt

  Wyniki z I przedmiotu

  (max) 18 pkt

  Wyniki z II przedmiotu

  (max) 18 pkt

  max

  100 pkt

  Kryteria – egzamin gimnazjalny

  Wyniki egzaminu gimnazjalnego w %

  Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

  Wyniki z języka polskiego

  (max) 100%

  x0,2 = 20 pkt

  Wyniki z historii i wos-u

  (max) 100%

  x0,2 = 20 pkt

  Wyniki z matematyki

  (max) 100%

  x0,2 = 20 pkt

  Wyniki z biologii, chemii, fizyki, geografii

  (max) 100%

  x0,2 = 20 pkt

  Wyniki z języka obcego na poziomie podstawowym

  (max) 100%

  x0,2 = 20 pkt

  max

   

  100 pkt

  Razem

   

  200 pkt

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

  • Wielodzietność rodziny kandydata,
  • Niepełnosprawność kandydata,
  • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

  WYMAGANE DOKUMENTY

   Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożyli podanie o przyjęcie, dołączają w terminie 22 - 26 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:

        Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

        Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

        Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

        Opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

  A ponadto:

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

  Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

          zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty

  Kandydaci do klas sportowych

          zaświadczenie lekarskie, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę,

          pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

  Liczba artykułów:
  1
 • SKT SKALNIK

  Szkolne Koło Turystyczne SKALNIK jest najstarszym kółkiem zainteresowań w naszym Gimnazjum.

  logo skalnika

  Spis punktów GOT za wycieczki odbyte w roku szkolnym 2012-2013

  Liczba artykułów:
  50
 • Zajęcia pozalekcyjne
  Liczba artykułów:
  2
 • Zdrowa Ja
  Liczba artykułów:
  1
 • The English Corner

  Zapraszamy na stronę z materiałami języka angielskiego przygotowaną przez naszego nauczyciela Grzegorza Bogackiego.

  The English Corner

  Liczba artykułów:
  4
 • Aktualności
  Liczba artykułów:
  140
 • Biblioteka

  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU
  Filia nr 29, ul. Reja 1


  Godziny otwarcia:
  pon., wt., czw., pt. 10.00-19.00
  śr.: 12.00-16.00
  sob.: 10.00-15.00

  Nasz adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.
  Filia nr 29
  ul. Mikołaja Reja 1, 50-354 Wrocław
  tel. 71 326 60 63

  http://www.biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-29
  https://www.facebook.com/Filia29?ref=ts
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wszystkich sympatyków Filii nr 29 zapraszamy na stronę na Facebooku.

   


  MATERIAŁY DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI

  >>Projekt współpracy Filii nr 29 z gimnazjum i liceum<<
  >>Pakiety edukacyjne<<

  Liczba artykułów:
  16