Menu
A+ A A-

Projekty

Projekty w naszym Gimnazjum

Obecnie w naszym Gimnazjum realizujemy następujące projekty:

"Tutoring we wrocławskich szkołach"

Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Tutor to osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie i odpowiednią formację oraz potrafiąca pracować w relacji "jeden na jeden". Tutoring jest najczęściej długofalowym (obejmującym co najmniej semestr) procesem współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego (ang. tutee).

Więcej informacji o tutoringu www.tutoring.pl

Projekt jest realizowany w bieżącym roku szkolnym w klasach drugich, trzecich oraz w 1a

"WrOpenUp"

WrOpenUp to program, który ma na celu promowanie we Wrocławiu otwartości wobec odmienności kulturowych. W ramach tego projektu odbywa się konkurs na najlepiej przeprowadzoną kamapanię, która będzie szerzyła ideę tolerancji, wzmacniała pozytywne postawy i otwierała wszystkich na różnorodność. Założeniem programu jest rozprzestrzenianie tych pozytywnych przekazów na jak największą skalę, co uczyni Wrocław miastem otwartym, prawdziwie europejskim i w pełni akceptującym wielokulturowość. Drużyny uczestniczące w programie mają szansę na udział w spotkaniach i warsztatch, na których nie tylko przełamują stereotypy, poznają ludzi z innych krajów oraz ich kulturę, ale również na poszerzanie swoich umiejętności językowych, artystycznych i medialnych. Akcja obejmuje szereg działań, które dadzą młodym ludziom szansę na tworzenie własnych wydarzeń, świadomość swej roli i uczestnictwa w istotnych dla społeczeństwa i miasta sprawach.

"Język maszyn"

"Społeczne włączenie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji zawodowej i rynek pracy"

Katalog Metod i Narzędzi do pracy wychowawczej „Społeczne włączenie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji zawodowej i rynek pracy”- SOS sieć. Cały katalog metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na stronie portalu www.sosnetwork.eu

"Okna. Od inspiracji do kreacji"

 HOLISTYCZNY PROJEKT „OKNO” 2015/2016:

 1. Przygotowanie wieczoru literackiego „Poezji jesiennej cicha pieśń…”(poezja ukraińska, rosyjska, ormiańska, angielska, niemiecka, francuska, arabska i polska), głównym celem którego była popularyzacja literatury, muzyki oraz sztuki polskiej oraz obcojęzycznej (19.11.2015r.)- koordynacja- W. Kubiak.

2. We współpracy z nauczycielką języka polskiego A. Niemirską zorganizowałam Tydzień Kultur pt.: Okno na kulturę – kultura łączy, a nie dzieli (16–19.05.2016r.). W ramach tego wydarzenia odbyły się dni kultur: polskiej, żydowskiej, ukraińskiej i niemieckiej oraz debata na temat roli tolerancji i jej braku w życiu społeczności  naszej szkoły i naszego miasta. Osobiście byłam odpowiedzialna za przygotowania dnia kultury ukraińskiej, podczas którego zostało przygotowane „Spotkanie z poezją: Lina Kostenko”, połączone z prezentacją książki oraz tłumaczeniami wybranych wierszy tej ukraińskiej poetki (uczniowie znaleźli część przekładów, wykonali rysunki do niektórych wierszy, opowiadali o postaci Liny Kostenko oraz recytowali tłumaczenia wierszy, a oryginały zaprezentowali uczestnicy wymiany polsko-ukraińskiej). Ponadto zostały przedstawione prezentacje o tradycjach i symbolach Ukrainy, największych miastach oraz zamkach i fortecach, inscenizacja ukraińskiej baśni Dzikie gęsi oraz występ duetu z ukraińską piosenką. Dopełnił te działania występ artystyczny uczestników wymiany polsko-ukraińskiej - studentów Kolegium Pedagogicznego w Sarnach- koordynacja W. Kubiak

3. Projekt edukacyjny „Okno na kultury – kultura łączy, a nie dzieli”.

 - Dzień Kultury Żydowskiej - podsumowanie projektu edukacyjnego Śladami wrocławskich Żydów (A. Niemirska, W. Merwińska, B. Semik – Ćwirko, K. Szczepański, A. Wyczlińska)|
- Dzień Kultury Ukraińskiej ( W. Kubiak, M. Olufowobi – Tarka)
- Dzień baśni ( W. Kubiak, A.  Niemirska, M.  Olufowobi – Tarka)
- Dzień Kultury Polskiej – spacer po Wrocławiu (A. Niemirska, W.  Kubiak, L.  Tymoniewicz)
- Debata młodzieży na temat wpływu tolerancji na kształt relacji społecznych współczesnego Wrocławia ( A. Niemirska, B. Grabska, S. Wachowiak, W. Iwanowski). Zaproszenie do wygłoszenia wykładu na temat losów Żydów w Polsce po II Wojnie Światowej, przez panią dr Małgorzatę Alberską, kierownika Zakładu Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych. Wykład został wygłoszony  po debacie uczniowskiej dotyczącej tolerancji (B. Grabska)

 4. Okno na „ Nowy Świat”- działania przybliżające historię i kulturę  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

 Dnia 18  listopada 2015 odbyło się spotkanie uczniów klas 3b i 3f  z Panem Konsulem Donaldem C. Emerickiem. Pan konsul odwiedził nasze gimnazjum. W swoim wykładzie poruszał tematy współczesne i historyczne, a nasi uczniowie brali udział w dyskusji, wykazując się świetną znajomością języka angielskiego oraz historii. Uczniowie poznali amerykański system podziału i sprawowania władzy, postaci tych prezydentów, o których uczą się uczniowie amerykańskich szkół oraz ciekawostki związane z pracą Konsulatu Generalnego w Krakowie – koordynacja B. Grabska.

 15.06.16- uczniowie klasy 2 k i 3k wzięli udział w uroczystych obchodach 10-lecia działalności American Corner- Centrum Informacji o USA we Wrocławiu. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie o Kalifornii i dyskusji z Panią Konsul ds. Prasy i Kultury Pamnellą DeVolder z Konsulatu Generalnego USA z Krakowa – koordynacja B. Grabska.

 5. „Okno na regiony”

 W ramach projektu „OKNO”, uczniowie G 13 i przedszkolaki z P71 – „Okno na Kraków” oraz „Okno na Zakopane” - cykl warsztatów dla przedszkolaków, prowadzonych przez uczniów naszej szkoły- koordynacja  A. Książek

 
 

W przeszłości realizowaliśmy:

"Akademia uczniowska"

Akademia uczniowska – program Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadzony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obejmuje 313 gimnazjów w pięciu województwach: dolnośląskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i śląskim. Uczniowie w ramach zajęć Akademii uczniowskiej (Szkolne Koła Naukowe oraz wycieczki edukacyjne) obserwują i przeprowadzają doświadczenia, realizują własne projekty samodzielnego uczenia swoich kolegów i koleżanek, uczą się pracy zespołowej i myślenia przyczynowo-skutkowego. Korzystając z własnej kreatywności odkrywają kluczowe zagadnienia z fizyki, chemii, matematyki i biologii.

Nauczyciele prowadzący:

Agnieszka Krawczyk - biologia
Tomasz Fulara - matematyka
Marta Olufowobi - Tarka - fizyka/koordynator szkolny

"Projekt ekologia"

projekt ekologiaProjekt EKOLOGIA to interdyscyplinarny program  nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W ramach  tego projektu  realizowany jest program pt. „Trzy żywioły”. Nowatorstwo  tego programu  polega na tym, że jest on interdyscyplinarny; jest realizowany metodą projektu edukacyjnego; jest realizowany poprzez wykorzystanie bazy dydaktycznej szkoły oraz bazy akredytowanych laboratoriów z zakresu analityki środowiska firmy SGS Eko-Projekt; w końcu jest wspierany merytorycznie przez pracowników Wydziału  Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących celów głównych: rozbudzenie i wspieranie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów, twórcze integrowanie wiedzy z różnych dziedzin, kształtowanie otwartości na poznanie świata poprzez samodzielne działanie oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.

Projekt EKOLOGIA będzie realizowany w latach 2011-2013. W naszej szkole w ramach tego projektu  pracują uczniowie w dwóch grupach pod opieką następujących nauczycieli: E. Olejczuk, E. Sojka, A. Dutki, R. Justa.