Menu
A+ A A-

Projekt Ekologia

"Projekt ekologia" w naszym Gimnazjum

projekt ekologiaProjekt EKOLOGIA to interdyscyplinarny program  nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W ramach  tego projektu  realizowany jest program pt. „Trzy żywioły”. Nowatorstwo  tego programu  polega na tym, że jest on interdyscyplinarny; jest realizowany metodą projektu edukacyjnego; jest realizowany poprzez wykorzystanie bazy dydaktycznej szkoły oraz bazy akredytowanych laboratoriów z zakresu analityki środowiska firmy SGS Eko-Projekt; w końcu jest wspierany merytorycznie przez pracowników Wydziału  Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących celów głównych: rozbudzenie i wspieranie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów, twórcze integrowanie wiedzy z różnych dziedzin, kształtowanie otwartości na poznanie świata poprzez samodzielne działanie oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.

Projekt EKOLOGIA będzie realizowany w latach 2011-2013. W naszej szkole w ramach tego projektu  pracują uczniowie w dwóch grupach pod opieką następujących nauczycieli: E. Olejczuk, E. Sojka, A. Dutki, R. Justa.