Menu
A+ A A-

Nasze klasy

W naszej szkole proponujemy naukę w klasach z innowacją pedagogiczną oraz z programem własnym.

matematyczno - przyrodnicza
Realizuje programy własne nauczania chemii, matematyki, fizyki, biologii i języka angielskiego (innowacja pedagogiczna "Jak matematyka opisuje przyrodę w języku angielskim?" - opracowana przez zespół nauczycieli: Marzannę Wolską, Barbarę Ciechanowicz, Elżbietę Szczęsną, Agnieszkę Lejko i Tomasza Fularę).
Uczniowie:
- uczą się języka angielskiego i niemieckiego,
- na lekcjach języka angielskiego poznają terminologię naukową z zakresu nauk przyrodniczych,
- rozwijają zainteresowania przyrodnicze,
- wyjeżdżają na obozy naukowe,
- współpracują z Instytutem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski


Patron naukowy nad klasą objął Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

matematyczno - fizyczna
Realizuje programy własne nauczania matematyki, fizyki i szachów (innowacja pedagogiczna "Góry, chmury i mat-fiz." - opracowana przez zespół nauczycieli: Annę Malinowską, Barbarę Ciechanowicz, Krzysztofa Krupę).
Uczniowie:
- uczą się jęz. angielskiego i jęz. rosyjskiego,
- rozwijają umiejętności gry w szachy,
- uczestniczą w Meczach Matematycznych,
- wyjeżdżają na Obozy Matematyczne i Biwaki Fizyczne,
- współpracują z Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką.

matematyczno - informatyczna
Innowacja pedagogicznaTyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w niej matematyki.” zostałaopracowana przez zespół nauczycieli: Dorotę Szarek, Beatę Wolną, Marka Jarmakowicza, Agnieszkę Lejko, Wiktorię Kubiak, Krzysztofa Szczepańskiego, Krzysztofa Krupę w zakresie nauczania matematyki, informatyki, języka angielskiego, plastyki i szachów.

Proponujemy uczniom:

 • zwiększoną liczbę godzin matematyki i informatyki
 • lekcje matematyki w pracowni komputerowej z podziałem na grupy
  (rozwiązujemy problemy matematyczne stosując technologię informacyjną)
 • lekcje plastyki w pracowni komputerowej z podziałem na grupy
  (poznajemy tajniki grafiki komputerowej w klasie trzeciej),
 • naukę i rozwijanie umiejętności gry w szachy
 • naukę języka angielskiego oraz języka rosyjskiego
  (uczniowie mają możliwość kontaktu z żywym językiem w czasie wymian międzynarodowych na Ukrainę)
 • wyjazdy na informatyczne obozy naukowe
 • udział w projektach szkolnych, pozaszkolnych przy współpracy ze szkołami
  i uczelniami wrocławskimi
 • współpracujemy w Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

biologiczno - chemiczna
Realizuje programy własne nauczania biologii i chemii (innowacja pedagogiczna "Uczniowie badają lokalne środowisko" - opracowana przez Danutę Siwek i Agnieszkę Krawczyk).
Uczniowie:
- uczą się jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego,
- przeprowadzają doświadczenia laboratoryjne,
- na biologii i chemii pracują z podziałem na grupy,
- uczestniczą w warsztatach biologicznych i chemicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych,
- wyjeżdżają na obozy naukowe,
- współpracują z Uniwersytetem Wrocławskim.

Uniwersytet Wrocławski
Patron naukowy nad klasą objął Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.


filologiczno - dziennikarska

Realizuje program własny nauczania języka polskiego.
Uczniowie:
- uczą się języka angielskiego i francuskiego,
- redagują gazetkę szkolną Carpe Diem,
-
prowadzą Salon uczniowski,
- poznają warsztat dziennikarski,
- rozwijają wszystkie kompetencje językowe.

europejska
Realizuje programy własne nauczania historii oraz języków obcych (innowacja pedagogiczna "Przybliżyć Europę" - opracowana przez zespół nauczycieli: Annę Wyczlińską, Beatę Grabską).
Uczniowie:
- uczą się języka angielskiego i niemieckiego,
- uczestniczą w zajęciach o tematyce europejskiej prowadzonych w różnych językach,
- poszerzają wiedzę o kulturze europejskiej,
- nawiązują kontakty z uczniami gimnazjów w krajach Europy.

Uniwersytet Wrocławski


Patron naukowy nad klasą objął Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 
geograficzno - turystyczna

Realizuje program własny geografii, turystyki i jęz. angielskiego (innowacja pedagogiczna "Geopodróże w języku angielskim" - opracowana przez zespół nauczycieli: Rafała Justa, Elżbietę Olejczuk i Grzegorza Bogackiego).
Uczniowie:
- uczą się jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego,
- wyjeżdżają na górskie wędrówki w ramach Koła Turystycznego "Skalnik",
- propagują aktywną turystykę: Nordic Walking, biegi na orientację,
- współpracują z organizacjami turystycznymi,
- poznają tajniki kartografii,
- planują wycieczki, opracowują trasy i kosztorysy wyjazdów.

działań twórczych logo działań twórczych
http://www.klasytworcze.dbv.pl

W klasie „działań twórczych” realizujemy innowację „Ars vivendi, czyli na scenie dziejów o sztuce życia” autorstwa mgr Anny Niemirskiej, mgr Bogusławy Semik – Ćwirko, mgr Wandy Merwińskiej, mgr Krzysztofa Szczepańskiego. Została opracowana z myślą o  uczniach gimnazjum, wykazujących  potrzeby i zainteresowania o charakterze humanistycznym i artystycznym, w tym dla uczniów  wymagających niestandardowych metod nauczania. Oferuje rozszerzenie  programów edukacji: polonistycznej, historycznej, plastycznej i muzycznej o dodatkową wiedzę o sztuce i jej twórcach, zwłaszcza o  teatrze i dramacie. W klasie „działań twórczych” uczniowie:

 • wzbogacają wiedzę dotyczącą rozmaitych zjawisk o kulturze i języku, samodzielnie poszukując ciekawych informacji i opracowując je w formie referatów, prezentacji multimedialnych, plakatów, kompozycji plastycznych oraz inscenizacji teatralnych
 • omawiają w kreatywny sposób wyznaczone treści, korzystając z rozmaitych form teatralnych
 • uczestniczą w ramach planowanej godziny dodatkowej w warsztatach edukacyjnych, teatralnych, teatralno-plastycznych i teatralno-muzycznych
 • biorą udział w rozmaitych imprezach szkolnych, prezentując wiedzę oraz umiejętności sceniczne w opracowanych przez siebie etiudach i inscenizacjach
 • uczestniczą w festiwalach i konkursach recytatorskich oraz teatralnych
 • korzystają z oferty kulturalnej miasta Wrocławia
 • biorą udział w wycieczkach regionalnych, krajowych i zagranicznych
 • korzystają ze zbiorów bibliotek, internetu, zestawu książek, filmów i innych źródeł dostępnych w gabinecie języka polskiego
 • odkrywają i rozwijają swoje uzdolnienia poprzez ćwiczenia, zadania teatralne, etiudy i inscenizacje
 • przełamują własną nieśmiałość
 • eksponują własną ekspresją twórczą na forum klasy, szkoły i poza nią
 • doskonalą umiejętności pracy w grupie.

sportowa
Realizuje program własny wychowania fizycznego z zakresu piłki siatkowej.
Uczniowie:
- uczą się języka angielskiego i niemieckiego,
- organizują i turnieje i zawody,
- wyjeżdżają na zgrupowania i obozy sportowe,
- odnoszą sukcesy w turniejach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,
- współpracują z Dolnośląskim Związkiem Piłki Siatkowej, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i wrocławskimi klubami sportowymi.

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji, który polega na pomiarze cech somatycznych (wzrost, waga, itp.) oraz sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej. Kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu szkoły dokumenty potwierdzające uprawnienia do przyjęcia do klasy sportowej.